FAQ

Hitta svaren på de vanligaste frågorna.

Hur lång tid tar det innan min bokning bekräftas?
Din bokning bekräftas inom 48 timmar. Om du inte fått någon bekräftelse, vänligen kontrollera i ditt e-postprograms mapp “Skräppost”. Bokningsbekräftelsen kan ha sorterats dit av misstag.

Jag har inte fått någon bokningsbekräftelse, vad skall jag göra?
Om du inte fått någon bekräftelse kan du kontakta oss, men kontrollera först att den inte hamnat bland din skräppost.

Hur avbeställer eller ändrar jag en bokning?
För att avboka/ändra din bokning använder du dig av det tillgängliga formuläret. Om du vill avboka/ändra din bokning inom 48 timmar efter att du lagt den, rekommenderar vi att du i stället ringer oss.

Tillkommer det någon avgift för att avboka eller ändra en bokning?
Inga administrationsavgifter läggs på din beställning för att du avbokar eller ändrar den så länge det sker tidigare än 48 timmar före hyrtiden påbörjas. Hela din hyresavgift betalas tillbaka.Observera att alla ändringar/avbokningar skall ske via oss, aldrig direkt till uthyraren. Om en ändring av hyrestiden påverkar längden av densamma kommer även hyresavgiften att påverkas.

Kan jag boka åt någon annan?
Du kan boka hyrbil åt någon annan, men måste använda ditt eget betalkort. Observera att även den som hämtar bilen måste ha med sig sitt betalkort för att kunna betala depositionsavgift och eventuella tillägg.

Kan jag betala med iDeal eller annan betalningsmetod?
Nej, du kan endast betala med betalkort (bankomatkort). När du hämtar fordonet måste du även betala en depositionsavgift, med betalkort. Du kan inte betala kontant eller använda någon ej närvarande persons betalkort.

Jag skrev fel e-postadress när jag bokade, vad skall jag göra?
Genom att använda kontaktformuläret eller ringa, kan du meddela oss, så ändrar vi till den rätta adressen. Skriv/ha ditt vouchernummer tillgängligt när du gör detta.

Vad skall jag ha med mig när jag skall hämta bilen?
När du gjort din bokning får du, med e-post, en bokningsvoucher. När du skall hämta din hyrbil skall du ha med dig din bokningsvoucher. Lämna över den till den person som tar hand om ditt ärende. På vouchern står vilken bil du skall hämta, vilket pris du skall betala med mera. Därför är det en viktig handling. Vidare skall du ta med dig ditt pass och körkort. Om hyrbilen skall framföras av mer än en förare, skall samtliga förare följa med till upphämtningsplatsen, samt uppvisa pass och körkort.

Om körkortet inte är utfärdat i Sverige och inte har latinsk skrift, till exempel ett körkort utfärdat i Japan, krävs även ett internationellt körkort. Observera att svenska körkortslagar gäller. Föraren måste ha fyllt 18 år för att få köra bil i Sverige. Vissa tyngre fordon kräver 20 års ålder för att få hyras. Observera att pass och körkort måste vara originalhandlingar. Kopior accepteras ej.

Kan jag föra hyrbilen utanför landets gränser
Ofta är det möjligt, men det finns också undantag. När du fyller i din bokning, blir du ombedd att, i frågefälten, fylla i vilka länder du avser att nyttja hyrbilen i.

När din bokning kontrolleras kommer en kontroll av de länder du vill besöka också att utföras. Är det tillåtet att föra ut bilen, krävs det speciella tillstånd? Detta kallas gränsöverstigningskontroll.

Om du har några frågor innan du bokar, kan du alltid ringa oss.

Är jag garanterad att få den hyrbil jag valt?
Om den typ av bil du valt inte är tillgänglig kommer vi att se till att du får en likvärdig bil. Vi kan garantera att du får en bil inom den kategori du valt, men kanske inte det bilmärke eller den modell du valt.

Hur mycket behöver jag lämna i säkerhetsdeposition?
Säkerhetsdepositionens storlek beror på vad du bokat och vilken biluthyrare du valt.  Summan bestäms av den självrisk du valt, bränsle, moms, vilken extrautrustning du valt, till exempel GPS, barnstol och så vidare.Den exakta summan bestäms när du hämtar bilen och betalas med ditt betalkort.

Är det möjligt att återlämna bilen under icke kontorstid?
Normalt medför det inga problem att lämna tillbaka bilen under icke kontorstid. De flesta biluthyrare har en nyckelbox där du kan lämna nycklarna. Att hämta bilen under icke kontorstid kräver att en särskild förfrågan skickas in i förväg. Det kan också innebära att en extra avgift påläggs hyrestagaren.

Kan jag lämna tillbaka min hyrbil på ett datum tidigare än avtalat återlämningsdatum?
Självklart kan du återlämna  din hyrbil tidigare än avtalat, men vi kan inte återbetala pengar för den tid du inte nyttjat bilen.

Hur hittar jag den exakta platsen för hämtning och återlämning av hyrbilen?
Information om var bilen skall hämtas och återlämnas ges vid bokningstillfället. Det står också angivet på den bokningsvoucher som sänds till dig. I de fall uthyrarens utlämnings och/eller återlämningsplats är något svår att hitta, ges extra information på vouchern.

Vad är kostnaden om jag vill lämna tillbaka hyrbilen på en annan plats än den där jag hämtade den?
Den så kallade “envägsavgiften” skiljer sig från plats till plats. Om du begär prisuppgift eller gör en bokning, kommer vår bokningsavdelning att informera dig om avgiften. Om du inte accepterar avgiften kan du alltid avboka din beställning. Om du gör det mer än 48 timmar innan bilen skall hämtas är avbokningen helt kostnadsfri. Naturligtvis kan du alltid kontakta oss före bokning för att få mer information i frågan.

Kan jag hyra bil med mitt internationella körkort?
Om ditt körkort är oläsligt för uthyraren (för att det till exempel är skrivet på kinesiska, japanska eller annat språk som inte använder sig av latinska bokstäver) måste du uppvisa ett internationellt körkort tillsammans med ditt nationella. Det internationella körkortet fungerar som en översättning av ditt nationella körkort.

Kan jag hyra en GPS till min hyrbil?
Vanligtvis går det att få GPS som extrautrustning. När du gör din bokning kan du fylla i vilken extrautrustning du vill skall medfölja din hyrbil. Vi kommer att ge dig en indikation om vad extrautrustningen kommer att kosta. Den exakta summan bestäms när du hämtar bilen och betalas på plats med betalkort.

Tillkommer det några andra extra kostnader?
Normalt är våra priser totalpriser. Om det skulle tillkomma någon extra avgift kommer vår bokningsavdelning att kontakta dig. Kom ihåg att du alltid kan avboka kostnadsfritt om avbokningen sker mer än 48 timmar innan bilen skall hämtas.

Hur mycket extra kostar det om hyrbilen skall ha mer än en förare?
Det varierar mellan olika platser och olika uthyrare. I vissa fall kostar det inget extra, medan det i andra fall kan kosta några tior extra per dag och extra förare.

Är det möjligt att hyra bilbarnstol som tillägg?
Oftast är det möjligt att hyra bilbarnstol som extra tillbehör. När du gör din bokning fyller du i bilbarnstol som önskad extrautrustning. Vi kommer att ge dig en indikation över kostnaden för detta. Den exakta kostnaden bestäms när bilen hämtas och betalas på plats med betalkort.

Är det möjligt att som extrautrustning hyra vinterdäck, snökedjor och skidhållare?
Ja, det är möjligt i vissa fall. När du bokar din hyrbil, fyller du i den extrautrustning du önskar, vinterdäck, snökedjor och/eller skidhållare. Du kommer att få en indikation över kostnaden från oss. Den exakta kostnaden bestäms när bilen hämtas och betalas på plats med betalkort.

Hur betalar jag för extrautrustning och tillbehör?
Extrautrustning och tillbehör som begärts och inte är inkluderade i slutpriset, skall betalas, med betalkort, när bilen hämtas. Vi kommer att ge dig en indikation på den extra kostnaden för dina tillval när du bokar. Det definitiva priset bestäms dock när bilen hämtas.

Vilka försäkringar gäller för min hyrbil?
Trafikförsäkring ingår alltid. Brand, stöld och allriskförsäkring ingår oftast i våra avgifter.

Vad täcks av allriskförsäkringen och stöldförsäkringen?
Allriskförsäkringen och stöldförsäkringen friar dig från ekonomiskt ansvar vad det gäller skada på, eller stöld av din hyrbil. Detta förutsatt att du följt rådande lagar och normal aktsamhet.

I de flesta fall får du dock betala en självrisk på försäkringen. De flesta biluthyrningsfirmor erbjuder, när du skall hämta bilen, en tilläggsförsäkring som minskar din självrisk.

I vissa länder erbjuder vi en produkt som innebär att din självrisk återbetalas efter uthyrningen. Detta förutsatt att polisanmälan och skaderapport delgivits oss. Stöldförsäkringen täcker inte dina egna ägodelar som du lämnat i bilen. Vanligtvis täcks dessa av din hem- eller reseförsäkring (kontrollera).

Förvara aldrig värdesaker tydligt synliga i bilen när du lämnar den. Ta dem i stället med dig. Om det inte är möjligt, lås in dem i bagageutrymmet eller på annan dold plats. Annars kommer din hem-/ reseförsäkring inte att gälla.

Vad är trafikförsäkring?
Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans (tredje persons) fordon och egendom. Den täcker med andra ord inte skador på det egna fordonet (hyrbilen) eller personskador på förare av, och passagerare i, det egna fordonet (hyrbilen).

Biluthyraren kommer i de fall trafikförsäkringen inte är tillräcklig, att erbjuda extra försäkring när bilen utlämnas.

Finns det möjlighet att köpa till andra försäkringar?
Det gör det med all säkerhet. Men för att inte dra på dig onödiga kostnader, bör du först kontrollera vad din olycksfallsförsäkring, hemförsäkring och/eller reseförsäkring täcker. Om du efter det vill täcka ytterligare någon försäkring, frågar du lämpligen biluthyraren vad de kan erbjuda.

Betalkort, täckning och försäkring
Eftersom olika kortföretag har olika regler och samma regler inte heller gäller för olika typer av bankkort, råder vi dig att rådfråga din kortutgivare om vad som gäller i just ditt fall.

Vad innebär återbetalning av självrisk?
Om din hyrbil skadas, kommer du att få betala en självrisk till biluthyraren. Denna självrisk skall täcka de kostnader som försäkringen inte täcker. Vi kan, om du skickar oss polisanmälan, skadeanmälan, kvitto på betald självrisk och eventuella andra dokument vi begär, ersätta din erlagda självrisk. Du går med andra ord ekonomiskt skadefri.

Kontakt

Vi har skrivit ner de vanligaste frågorna. Finns din fråga inte i vår FAQ, eller var svaret ofullständigt?

Tveka inte att kontakta oss.

Varför boka genom oss?

  • Jämför de bästa biluthyrarna
  • Hög kundservice
  • Inga tilläggsavgifter för kreditkort
  • Inga avbokningskostnader
  • Hitta lägsta priser

Biluthyrare