Sekretesspolicy

Lees hier het privacybeleid en de disclaimer.

Sekretesspolicy och friskrivningsklausul

Denna webbsida administreras av REBEL Internet B.V.
Företaget har kontor på följande adress:
Herengracht 504, unit 4.2
1017 CB Amsterdam
Nederländerna

I denna sekretesspolicy beskrivs, bland annat, vilken användarinformation vi samlar in på denna webbsida, varför vi samlar in den och hur den används.

 1. Varför samlar REBEL Internet B.V. in användardata?

Ibland ber vi dig lämna personlig information på vår webbsida (namn, e-post, adress, telefonnummer, ålder, om du har körkort, intressen och så vidare). Vi kompletterar denna information med information vi får från tredje part. Vi använder denna sammanlagda information, bland annat för följande syfte.

 • Vi kan föreslå dig speciella nyhetsbrev, marknadsaktiviteter och användbar information. Dock, innan vi skickar dig något av detta ber vi dig uttryckligen om tillstånd. Du kan med andra ord avsäga dig allt eller delar av detta.
 • Anpassa våra (framtida) produkter och vår service bättre till våra kunders behov.
 1. Hur säker är din personliga information hos REBEL Internet B.V.?

Vi anser att det är av största vikt att vi hanterar våra användares information på säkrast möjliga sätt. REBEL Internet B.V. har  bland annat vidtagit följande åtgärder för att skydda våra kunders uppgifter.

 • Betalning sker i en säker miljö
 • Vi använder oss av säkra uppkopplingar, i tekniska termer, ett 256-bits krypterat SSL (Secure Socket Layer) certifikat. Detta certifikat känns igen genom att webbadressen startar med  https://  i stället för det vanliga http://. Detta innebär att ingen information som sänds mellan din webbläsare och vår webbsida kan bli uppfångad av tredje part. All information är dessutom krypterad.
 • Vi använder bara kredit- och betalkortsinformation för att hantera betalningar. Kortens information sparas inte på våra servrar. Detta gör möjligheten till missbruk av din kortinformation minimal.
 • Vi använder oss alltid av senaste versionen av mjukvara på våra webbservrar. Detta begränsar möjligheten till dataintrång till ett minimum
 1. Vem kan vi överlämna din information till?

Vi kan be en tredje part behandla och analysera  information vi fått från dig som användare av våra tjänster. Ibland är vi skyldiga att tillhandahålla tredje part information på grund av att vi använder oss av deras produkt och/eller service.

Det kan också vara tvunget för oss att tillhandahålla tredje part din information för att de skall kunna leverera den produkt eller service du har begärt (i det fallet agerar vi själva enbart som en mellanhand). Vi tillhandahåller myndigheter din information om vi är skyldiga att göra det.

 1. Vilken information och data samlar vi in?

Viss data samlas in genom användande av cookies (kakor). Cookie är en textfil som av en webbserver placeras på din dators hårddisk. En cookie kan till exempel innehålla

 • Information om vilka webbsidor du besökt.
 • Information som sparar ditt användarnamn, ditt lösenord och dina preferenser för den relevanta webbsidan.

Du kan i din webbläsares inställningar, ställa in så att den inte accepterar cookies, men det kommer att minska webbsidans användarvänlighet. Även information om din dator och ditt datoranvändande samlas in, till exempel,

 • IP-adress. Denna kommer enbart att sparas om du skickar meddelande till webbsidan (om möjlighet att skicka meddelande finns). Vi gör detta för att kunna hålla oönskade  meddelande borta (för att kunna stoppa missbruk av webbsidan).
 • Typ av webbläsare
 • Typ av operativsystem
 • Begärd url
 • Tid för besök av webbsidan
 • http-remitterad-url (anger från vilken sida du klickade dig för att komma till webbsidan, till exempel en sökmotor eller länk)
 • Din fråga och hur du utförde den (vilken sökmotor och vilka sökord användes)
 • User agent string. Denna är unik för varje användare av webben och innehåller teknisk information om den hård och mjukvara som besökaren använder. Med denna information tillgänglig kan webbdesignern bland annat utveckla mer anpassade och dynamiska webbsidor
 • Skärmstorlek

All denna information sparas och uppdateras i loggfiler på våra servrar. Denna information kan sedan jämföras med annan information vi samlat från dig. Syftet med detta insamlande och om möjligt, jämförelse av information är att ge oss möjlighet att anpassa vår service och våra produkter bättre till dina intressen och behov.

 1. Annonsbesök och klickningar

Annonsbesök och klickningar registreras av oss och de annonsnätverk vi medverkar i. Detta görs av följande skäl.

 • Finansiella ansvarsskyldighet mellan oss och  annonsnätverket
 • Statistik information som vi använder för att marknadsföra våra produkter på bästa möjliga sätt, men också för att justera dem till dina önskningar och behov så långt som möjligt

REBEL Internet B.V. använder sig av följande annonsnätverk

Google Adwords Content Network (denna samarbetspartner har sin egen sekretesspolicy) Genom att visa annonser och web beacons (ett objekt inbäddat i en webbsida eller i e-post, som möjliggör, vanligtvis osynlig, kontroll av om en användare har besökt innehållet) .  Dessa annonsnätverk kan placera cookies (se 4) på din dator.

6. Google Analytics

Denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalysservice tillhandahållen av Google. Denna service använder sig av cookies som har till syfte att hjälpa till med att analysera hur besökare använder vår webbsida. Den samlade informationen sparas på Googles servrar i USA. Google har tillåtelse att förse tredje part med insamlad information om det, till exempel, är legalt tvingande att göra så eller om Google använder sig av en tredje part för att bearbeta informationen.

 1. Om du inte vill få riktad information

Vi kan använda informationen vi fått från dig för att kunna kontakta dig till exempel via e-post, telefon eller vanlig post. Ifall du inte vill ha mera information från oss, kan du kontakta oss och meddela att du inte vill ha riktad information längre. Vi gör det så enkelt som möjligt för dig att avsluta prenumeration av våra nyhetsbrev med mera.

 1. Interaktiva delar av vår webbsida

Om du deltar i interaktiva delar av vår webbsida (forum, medlemssidor, utbildningsmiljöer, feedbacksidor, etc.) måste du lämna viss information. Du kan också publicera information på dessa interaktiva sidor. Då du personligen publicerar denna information, bär du också själv ansvaret för alla konsekvenser publiceringen kan medföra. Vi fråntar oss allt ansvar för information som publicerats av dig (eller å dina vägnar). Om du vill ta del av de interaktiva sidorna på vår webbsida, men önskar att vara så anonym som möjligt, står det dig fritt att göra följande.

 • Använda pseudonym
 • Använda dig av en e-postadress som är svår att spåra tillbaka till din identitet
 1. Friskrivningsklausul

Vi är inte ansvariga för vad besökare postar till de interaktiva delarna av vår webbsida. Det besökare publicerar är deras personliga åsikt och är inte på något sätt relaterat till åsikter/tankesätt/perspektiv etc. hos REBEL Internet B.V.

Även om vi sammanställer informationen på webbsidan med yttersta noggrannhet, är det i sig, ingen garanti för att den tillhandahållna informationen är korrekt och/eller komplett. REBEL Internet B.V. tar inte på sig ansvar för någon typ av skada som kan ha uppstått eller uppstår i framtiden som ett resultat av inkorrekt och/eller inkomplett information på webbsidan.

På vår webbsida hänvisar vi till andra webbsidor, företag etc. Använder oss av länkar, banners, knappar, källor etc. Dessa hänvisningar innebär inte att REBEL Internet B.V. är relaterade till dessa andra webbsidor och/eller ägarnas/ägarens ansvar för dem. Därför bär vi inte heller något ansvar för överensstämmelse mellan lagstiftning och sekretesspolicy för dessa.

 1. Missbruk

Om vi anser att det förekommer missbruk av faciliteterna på våra webbsidor, kan vi vidta följande åtgärder.

 • Neka åtkomst för vissa IP-adresser på obestämd tid
 • Neka åtkomst för vissa e-postadresser på obestämd tid
 • Neka åtkomst för vissa personer på obestämd tid
 • Om tredje part åsamkas skada kan relevanta uppgifter överlämnas till denna tredje part
 • Försöka spåra din information tillbaka till din identitet så att vi kan , till exempel, kontakta dig, eller i förekommande fall, dina föräldrar, din förmyndare, handledare eller annan ansvarig person etcetera.
 • Lämna in en polisanmälan, vilket också kan innebära att vi begär skadestånd
 • Vi tillhandahåller vår information om dig till berörda myndigheter om vi är skyldiga till det
 1. Vilka är dina rättigheter?

Du kan fråga REBEL Internet B.V. vilken information om dig som behandlas. Vi kommer att svara dig så snart tillfälle ges. Du kan begära att vi ändrar, eller om du så önskar, tar bort alla uppgifter om dig.

 1. Möjliga förändringar av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy, kan – om det anses önskvärt – ändras av REBEL Internet B.V.

 1. Frågor och önskemål, vart kan du vända dig?

Om du har några frågor och/eller önskemål beträffande denna sekretesspolicy och/eller din integritet, kan du skriftligen kontakta

REBEL Internet B.V.
Lauriergracht 116-1D
1016RR Amsterdam
Nederländerna

Vi beaktar enbart önskemål och/eller frågor som lämnas skriftligen till ovanstående adress.

 1. Avslutande kommentar

Nederländsk lag är tillämplig på denna sekretesspolicy

Varför boka genom oss?

 • Jämför de bästa biluthyrarna
 • Hög kundservice
 • Inga tilläggsavgifter för kreditkort
 • Inga avbokningskostnader
 • Hitta lägsta priser

Biluthyrare